Nordhordalandbunad fra tiden hvor vi var erfarne sjøfolk og soldater i en Europeisk stormakt

 
[wp_ad_camp_2]

 

 

Nordhordalandbunad fra tiden hvor vi var erfarne sjøfolk og soldater i en Europeisk stormakt

Nordhordalandbunad fra tiden hvor vi var erfarne sjøfolk og soldater i en Europeisk stormakt

Nordhordalandbunad fra tiden hvor vi var erfarne sjøfolk og soldater i en Europeisk stormakt

 

 

[wp_ad_camp_1]

 

 

Mannsbunad fra Nordhordland er en bunad som kan belyse mange av de problemer vi står ovenfor når det gjelder å underbygge min påstand om at de fleste Norske bunader har opphav i tidligere militære uniformer.

Vest og jakke uten ermer slått sammen til et plagg

Ser vi nærmere på bunaden skiller den seg ut fra andre bunader i denne delen av landet ved at den består av tre deler istedenfor fire. Nordhordland bunaden mangler den ene vesten som jeg har valgt å kalle en jakke uten ermer. Denne jakken uten ermer er klassisk og inngår i en rekke ulike militære uniformer og må kunne sees på som selve bindeleddet mellom de ulik Norske bunadene og tidligere militær bekledning. På Nordhordland bunaden er vest og jakke uten ermer slått sammen til et plagg, ved at fronten på vesten er sydd slik at det ser ut som to enheter, vest og jakke uten ermer. Bakstykket på plagget er sydd som en vest. Dette gjør at bunaden gir inntrykk av å bestå av tre deler i tilegg til buksen, slik som Fana bunaden, når man har på seg vest med jakke utenpå. Når man tar av seg jakken er det imidlertid ingen tvil om at det er en vest mann har på seg.

Orlogsuniform fra begynnelsen av 1800 tallet

Min påstand er her at Nordhordland bunaden er en Orlogsuniform fra begynnelsen av 1800 tallet hvor det opprinnelig har vært brukt sjømannsfrakk, jakke uten ermer og vest. Ved rekonstruksjon av drakten har imidlertid to av plaggene blitt slått sammen til en vest. Denne forandringen inngår i en rekke feil som er gjort ved rekonstruksjoner av mange Norske bunader og skyldes etter mitt syn en rekke tilfeldigheter ved rekonstruksjon av mange Norske bunader.

Viktig å rydde opp i den politiske korrekthet

Igjen viser det seg at tilfeldigheter og motiver bak rekonstruksjon av ulike mannsdrakter har ført til at vi i Norge har et helt feil syn på hva de Norske mannsbunadene egentlig stammer fra. La oss være stolte over den unike Europeiske draktskikk vi har tatt vare på og gjort til våre særegne nasjonaldrakter. Det er for meg viktig å rydde opp i den politiske korrekt het som har preget forskernes syn på hva Norske bunader opprinnelig stammer fra. Som Norsk mann er jeg stolt av vår historie og mitt opphav. Jeg må innrømme at det er spennende å tenke på at våre forfedre har vært en del av den felles Europeiske historie som har formet det Europa vi kjenner i dag.

 

 

[wp_ad_camp_3]

 

 

Et felles Dansk-Norsk rike la grunnlaget for senere storhet som sjøfarts nasjon

Det er ikke noe å skamme seg over at vi som en del av et felles Dansk Norsk rike la grunnlaget for senere storhet som sjøfarts nasjon ved å frakte store mengder slaver under den Trans Atlantiske Slavehandel. Det er viktig å huske at” Nordmenn” følte seg like Danske som folk fra Sjelland, Fyn, Jylland. Det er ingen tvil om at det syn som har preget Norsk historie, som går ut på at tiden sammen med Danmark var en ”400 års natt” ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Tvert i mot spilte Norske menn en viktig rolle ute i verden som erfarne sjøfolk og soldater på lik linje med menn fra andre Europeiske stormakter. Vi må slutte å se på oss selv som husmenn langt oppe i nord som satt hjemme og sultet uten evne til å reise ut og søke lykken under andre himmelstrøk.

Summary
Nordhordalandbunad fra tiden hvor vi var erfarne sjøfolk og soldater i en Europeisk stormakt
Article Name
Nordhordalandbunad fra tiden hvor vi var erfarne sjøfolk og soldater i en Europeisk stormakt
Description
Vi som en del av et felles Dansk Norsk rike la grunnlaget for senere storhet som sjøfarts nasjon ved å frakte store mengder slaver under den Trans Atlantiske Slavehandel.
Author