Bunad fra Nordhordland

sotrabunaden-herrebunad-marine

Nordhordalandbunad fra tiden hvor vi var erfarne sjøfolk og soldater i en Europeisk stormakt

Mannsbunad fra Nordhordland er en bunad som kan belyse mange av de problemer vi står ovenfor når det gjelder å underbygge min påstand om at de fleste Norske bunader har opphav i tidligere militære uniformer. Ser vi nærmere på bunaden skiller den seg ut fra andre bunader i denne delen av landet ved at den består av tre deler istedenfor fire. Nordhordland bunaden mangler den ene vesten som jeg har valgt å kalle en jakke uten ermer. Denne jakken uten ermer er klassisk og inngår i en rekke ulike militære uniformer og må kunne sees på som selve bindeleddet mellom de ulik Norske bunadene og tidligere militær bekledning.