Hardangerbunaden er et vitnesbyrd om norske menns ry som sjømenn og eventyrere

[wp_ad_camp_1]

 

 

Hardangerbunaden er et vitnesbyrd om norske menns ry som sjømenn og eventyrere

 

Hardangerbunaden er inspirert av maritime uniformer med tilknytning til kapervirsomhet mot slutten av 1600 tallet.

Hardangerbunaden er inspirert av maritime uniformer med tilknytning til kapervirsomhet mot slutten av 1600 tallet.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Mannsbunaden fra Hardanger er en svært interessant klesdrakt sett i historisk perspektiv. Som historiker har jeg spurt meg selv hvorfor denne mannsbunaden har vært brukt i Hardanger og hvor den opprinnelig kommer fra. Min påstand er at denne spesielle mannsbunaden opprinnelig har opphav i en maritim uniform fra siste halvdel av 1600 tallet.

Kaperuniform fra slutten av 1600 tallet

Selv om bunaden i dag har snitt og fasong som er preget av 1800 tallets draktskikk, finnes det fortsatt mange detaljer som støtter min påstand om at dette er en maritim uniform med tilknytning tilbake til kapervirksomhet på slutten av 1600 tallet. Detaljer som lomme klaffene på vesten gir et inntrykk av at dette er en drakt som stammer fra tiden før lommeuret ble oppfunnet.

 

 

[wp_ad_camp_3]

 

 

Fortsatt i bruk i tidligere franske kolonier

Ser man nærmere på en av skjortetypene som er i bruk er det brukt rynking på krage og mansjettene. På midten av1600 tallet var denne type rynking vanlig samtidig som skjortene var større en de er i dag. I dag bruker man en typisk 1800 talls skjortekropp i størrelse og fasong med design som på 1680 tallet. Broderiene som er i bruk er klassiske mønsteret som også går under betegnelsen fransk broderi. Dette er tradisjonelt sett broderier som fortsatt er i bruk i tidligere franske kolonier.
Hvorfor nettopp denne mannsdrakten ble til Hardangerbunaden kan forklares med at denne delen av Norge var preget av maritim virksomhet med en befolkning som var nært knyttet til havet som levevei. Mange unge menn ble rekruttert inn i den Dansk- Norske marinen hvor de fikk en grundig opplæring som sjøfolk og soldater.

Inspirert av fortellingene om forfedrenes liv på havet

På midten av 1600 tallet fantes det mange muligheter til å skaffe seg hyre på handelsskip som også tjente som private orlogsfartøyer i krigstid. Mulighetene for å gjøre lykke som gast på et kaperskip må ha virket som en magnet på unge menn som drømte om rikdom, heder og ære. Hardangerbunaden er for meg et vitnesbyrd om norske menn sitt ry som sjømenn og eventyrere. Når nettopp denne drakten blir valgt som folkedrakt i området rundt Hardangerfjorden tyder dette på at fortellingene om forfedrenes liv på havet har gjenspeilet seg i de drakter som ble tatt i bruk på slutten av 1800 tallet som et resultat av den nasjonale bevisstgjøring på 1880 tallet og unions oppløsning i 1905.
Hardangerbunad slik den lages i dag. Legg merke til jakken og vesten som har mange felles trekk med draktskikken på slutten av 1600 tallet.

Hardangerbunad slik den lages i dag. Legg merke til jakken og vesten som har mange felles trekk med draktskikken på slutten av 1600 tallet.