6. Bunadhistorie

Ring 975 34 439 for en hyggelig uforpliktende prat om mannsbunad skreddersydd til deg av erfarne, dyktige skredderere og sølvsmeder med høy kvalitet. ”Den tilegaste interessa for folkedrakter fekk ein i Noreg på midten av 1700-talet. Ein byrja då å dokumentere draktene i forbindelse med kartlegging av næringsvegane innanfor bondestanden. Folkedraktene gjekk mange stader ut av bruk på midten av 1800-tallet. Men med nasjonalromantikken på 1840-tallet, vart bondekulturen sett på som verdifull, og dermed også draktene deira. Folkedraktene vart ei populær motivkjelde for kunstnarar, og etter kvart uttrykte folk også si nasjonalkjensle ved å bruke desse draktene. Slik vart folkedraktene igjen aktuelle, men i ei anna form og med eit anna innhald.” (Faksimile fra: Nettsiden til Bunad og Folkedraktrådet)