Bunadhistorie

hallingbunad-viktoriatiden-mannsbunaden

Hallingbunaden er synonymt med en klassisk dress fra Viktoriatiden

Hallingbunaden er etter mitt syn synonymt med en klassisk dress fra Viktoriatiden og var vanlig i bruk blant menn i vesten i siste halvdel av 1800 tallet. Når jakkeslagene er utstyrt med fløyel, kan dette skyldes at bunaden er rekonstruert etter en tidligere sivil uniform tilhørende eks statstjenestemann. Den tradisjonelle mannsbunaden fra Hallingdal er en bunad i sterk kontrast til de tidligere omtalte bunader som har opphav i militære uniformer. Denne bunaden er laget i Drapé som er et fint Fransk ullstoff fra siste halvdel av 1800 tallet. Bunaden er laget med gylf i buksen isteden for lokk som er vanlig på de fleste andre bunader. Det er liten tvil om at Hallingbunaden bærer preg av å være en klassisk mannsdrakt fra 1880 tallet som har lite felles med tidligere militære uniformer.

sotrabunaden-herrebunad-marine

Nordhordalandbunad fra tiden hvor vi var erfarne sjøfolk og soldater i en Europeisk stormakt

Mannsbunad fra Nordhordland er en bunad som kan belyse mange av de problemer vi står ovenfor når det gjelder å underbygge min påstand om at de fleste Norske bunader har opphav i tidligere militære uniformer. Ser vi nærmere på bunaden skiller den seg ut fra andre bunader i denne delen av landet ved at den består av tre deler istedenfor fire. Nordhordland bunaden mangler den ene vesten som jeg har valgt å kalle en jakke uten ermer. Denne jakken uten ermer er klassisk og inngår i en rekke ulike militære uniformer og må kunne sees på som selve bindeleddet mellom de ulik Norske bunadene og tidligere militær bekledning.

rogalandsbunaden-sjorovere-marinen

Rogalandbunad med aner til norske sjørøvere og spanske marineuniformer

Mannsbunad fra Rogaland har et eget særpreg som skiller den fra andre norske bunader med opphav fra samme periode på begynnelsen av 1800 tallet. Jakken skiller seg ut ved at den har silke på jakkeslagene i samme farge som silken i vesten. Jakken skiller seg ut ved at den har silke på jakkeslagene i samme farge som silken i vesten. Knebuksen har et snitt som gjør at den ikke er egnet til å sy i klede, da det kreves et tynnere materiale for at buksen skal få den rette formen og utseende.

fanabunaden-mannsbunad-fana

Fanabunad er inspirert av offiserenes uniformen på Dansk Norske Orlogsfartøy under 1700 tallet

Dette er en bunad som bærer preg av at Fana bøndene har hatt tradisjon med å tjenestegjøre som offiserer i den Dansk Norske marinen. Dette er en bunad som inneholder alle de detaljer en militær uniform fra begynnelsen av 1800 tallet skal ha. Mannsbunad fra Fana med rød vest, svart jakke uten armer, frakk og knebukse. Bunaden bærer tydelig preg av å være en tidligere orlogs uniform.

tartan-kilt-gudbrandsdalsbunad

Tartan kiltmønster fra skotske familieklaner brukes i Gudbrandsdalbunaden

I Gudbrandsdalen er det to bunader som er i bruk i dag. Dette er to forskjellige bunader hvor den ene har lang- og den andre kort jakke. Begge bunadene er i bruk både med rutete ullvest og silkebrokadevest. Begge bunadene har opphav i militære uniformer på begynnelsen av 1800 tallet. Det som gjør disse bunaden spesielle, er bruken av rutet ullvest hvor mønsteret er identisk med skotsk Tartan som utgjør de skotske familieklanene sine ulike kiltmønster. Dette er en tradisjon som strekker seg tilbake til norrøn tid, og er fortsatt i bruk i skotske folkedrakter. Spørsmålet her er: hvordan har dette skotske kiltmønsteret kommet inn i norsk draktskikk?

ost-telemarkbunad-mannsbunad

Afrikauniformen til den franske fremmedlegionen i 1831 har mye felles med Øst-Telemark bunaden

Mannsbunad fra Øst-Telemark er en bunad som mange forbinder med noe av det mest norske som er å oppdrive innen bunad og folkedrakt tradisjon. Bunaden har opphav i en tidligere fransk militær uniform fra begynnelsen av 1800 tallet. Helt frem til 1830 kunne leiesoldater tjenestegjøre i den franske hær. Etter at Frankrike innførte et forbud mot utenlandske leiesoldater i 1830 opplevde man at det samlet seg store grupper av arbeidsløse leiesoldater sør i landet. Det antas at det kan ha vært i underkant av 1 million arbeidsledige leiesoldater som streifet rundt i landet på nyåret 1831. Mange steder i Frankrike begynte disse grupper av sultne arbeidsledige soldater, å la sin frustrasjon gå utover lokalbefolkningen. Frykten for opptøyer var stor og det ble vedtatt at det skulle opprettes en egen hæravdeling for utlendingene som skulle brukes til å erobre Algerie og Marokko. I Europa var befolkningen langs kysten til stadighet utsatt for arabiske sjørøvere og deres grusomheter.

Østfold bunaden. De Norsk-Danske frihetskjempernes uniform

Mannsbunaden fra Østfold er et godt eksempel på en bunad hvor de viktigste trekkene som kjennetegner en militær uniform er beholdt. Frakk, bukse og vest er av samme type som var i bruk på siste halvdel av 1600 tallet. Det er mange felles trekk her med uniformen til de såkalte Snapphanene, som spilte en viktig rolle i den Skånske krigen fra 1675-1679, også kjent som Gyldenløvefeiden.

hardanger-bunad-hardangerbunaden

Hardangerbunaden er et vitnesbyrd om norske menns ry som sjømenn og eventyrere

Mannsbunaden fra Hardanger er en svært interessant klesdrakt sett i historisk perspektiv. Som historiker har jeg spurt meg selv hvorfor denne mannsbunaden har vært brukt i Hardanger og hvor den opprinnelig kommer fra. Min påstand er at denne spesielle mannsbunaden opprinnelig har opphav i en maritim uniform fra siste halvdel av 1600 tallet.

herrebunad-unfirorm-folkedrakt

Bunadens forvandling fra uniform til folkedrakt

Motene i Norge utvikler seg i tråd med tiden, og det som i utgangspunktet var uniformer går over til å bli folkedrakt. Folk skaper sin egen identitet og tilfører draktskikken mange nye elementer som gjenspeiler viktig symbolverdi for folk flest.

Et interessant eksempel på dette er knappe mønstre som brukes i Telemark bunader. Disse mønstrene symboliserer blomsten på opiumsvalmuen og er identiske med tilsvarende Filigran arbeider som fortsatt er i bruk hos Mong folket i Myanmar og Nor Thailand. Her er det fortsatt tradisjon for at fattige utslitte bønder ute i provinsen røyker opium for å lindre smertene i den nedslitte kroppen etter et liv med fysisk hardt arbeide preget av svært fattigslige kår. Deres situasjon i dag er ikke så forskjellig fra hvordan folk flest hadde det i det før industrielle bondesamfunnet.

bunadhistorie-herrebunad-opprinnelse

Bunaden har sitt opphav i de militære uniformene og kvinnemoten i Frankrike på 1700 tallet

Norske bunader som opprinnelig var et samlebegrep brukt av skuespillere ved Nasjonal Teateret på slutten av 1800 tallet som betegnelse på bonde drakter til bruk ved oppsetning av Nasjonal romantiske skuespill som eks Synøve Solbakken av Bjørnson. Bunad er med andre ord et felles begrep for ulike typer folkedrakter brukt i Norge over en lengre historisk epoke. Det er lett å følge denne tankegangen hvis man ser nærmere på hvilke tidsepoke de forskjellige mannsbunadene stammer fra.