Afrikauniformen til den franske fremmedlegionen i 1831 har mye felles med Øst-Telemark bunaden

[wp_ad_camp_1]

 

 

Afrikauniformen til den franske fremmedlegionen i 1831 har mye felles med Øst-Telemark bunaden

Mannsbunad fra Øst-Telemark er en bunad som mange forbinder med noe av det mest norske som er å oppdrive innen bunad og folkedrakt tradisjon. Bunaden har opphav i en tidligere fransk militær uniform fra begynnelsen av 1800 tallet. Helt frem til 1830 kunne leiesoldater tjenestegjøre i den franske hær. Etter at Frankrike innførte et forbud mot utenlandske leiesoldater i 1830 opplevde man at det samlet seg store grupper av arbeidsløse leiesoldater sør i landet. Det antas at det kan ha vært i underkant av 1 million arbeidsledige leiesoldater som streifet rundt i landet på nyåret 1831. Mange steder i Frankrike begynte disse grupper av sultne arbeidsledige soldater, å la sin frustrasjon gå utover lokalbefolkningen. Frykten for opptøyer var stor og det ble vedtatt at det skulle opprettes en egen hæravdeling for utlendingene som skulle brukes til å erobre Algerie og Marokko. I Europa var befolkningen langs kysten til stadighet utsatt for arabiske sjørøvere og deres grusomheter.

Mannsbunad fra Øst-Telemark med hvit jakke. Denne jakken brukes i mange forskjellige fargekombinasjoner.

Mannsbunad fra Øst-Telemark med hvit jakke. Denne jakken brukes i mange forskjellige fargekombinasjoner.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

 

Bortført nærmere 3 millioner kristne europeere og gjort dem til slaver

Muslimene hadde siden 1600 tallet bortført nærmere 3 millioner kristne europeere og gjort dem til slaver. Frykten for å ende som slave i Algerie og Marokko var alle europeiske sjøfolks verste mareritt. Vi har de mest utrolige beretninger om hvilke grusomheter som kunne ramme den som var så uheldig å havne som galeislave hos muslimske pirater i Middelhavet. I Danmark Norge opprettet Cristian IV en egen slavekasse som hadde til formål å kjøpe fri Dansk Norske sjøfolk som var tatt til fange av muslimske pirater. Slavemarkedene i Algerie og Marokko vitner om en utstrakt menneskehandel hvor prisen for dyktige europeiske sjøfolk og unge kvinner var svært høy. Det hersker ingen tvil om at det så sent som på 1840 tallet herjet marokkanske pirater helt opp til Island. Det synes derfor ikke så underlig at nettopp Øst-Telemark bunaden for menn har mange felles likheter med den uniformen soldater i 2 REI ble utstyrt med i 1831.

 

 

[wp_ad_camp_3]

 

 

Øst-Telemark bunad med hvit jakke. Legg merke til de handlagde Filigran sølv knappene som symboliserer blomstene på Opium valmuen.

Øst-Telemark bunad med hvit jakke. Legg merke til de handlagde Filigran sølv knappene som symboliserer blomstene på Opium valmuen.

 

Regiment beregnet på krigføring i Vest-Afrika

2 REI var et fransk regiment beregnet på krigføring i Vest-Afrika. Regimentet bestod av soldater fra ulike europeiske land og innbefattet tidligere leiehærer fra hele Europa. Det er ikke vanskelig å tenke seg hvilke heltestatus disse tapre soldater oppnådde ved å sette liv og helse på spill i kampen mot muslimene som herjet Europas kyster. Ingen hvit mann eller kvinne kunne føle seg trygg før de muslimske sjørøverne var utryddet.  Øst-Telemark bunaden for menn er et viktig vitnesbyrd om at også norske menn deltok i kampen mot disse barbariske sjørøvere og bidro til at befolkningen langs kysten av Europa kunne leve et liv uten frykt for å havne i ”helvetes forgård” som slave hos muslimene i Vest-Afrika.

Skjorte til Øst-Telemark mannsbunad med klassisk Fransk broderi. Denne type skjorte er i bruk i de fleste Norske bunader.

Skjorte til Øst-Telemark mannsbunad med klassisk Fransk broderi. Denne type skjorte er i bruk i de fleste Norske bunader.

 

 

 

Summary
Afrikauniformen til den franske fremmedlegionen i 1831 har mye felles med Øst-Telemark bunaden
Article Name
Afrikauniformen til den franske fremmedlegionen i 1831 har mye felles med Øst-Telemark bunaden
Description
Mannsbunad fra Øst-Telemark er en bunad som mange forbinder med noe av det mest norske som er å oppdrive innen bunad og folkedrakt tradisjon. Bunaden har opphav i en tidligere fransk
Author