Dette er årsaken til at skikken med bunad og folkedrakt har levd i flere hundre år

Vi vil gjerne starte med å gjengi hva Bunad og Folkedraktrådet har skrevet om bunad og folkedrakt.

Veien fra nasjonaldrakter bunad og folkedrakt
til bunader, festdrakter og høgtidsdrakter

Den tilegaste interessa for folkedrakter fekk ein i Noreg på midten av 1700-talet. Ein byrja då å dokumentere draktene i forbindelse med kartlegging av næringsvegane innanfor bondestanden. Folkedraktene gjekk mange stader ut av bruk på midten av 1800-tallet. Men med nasjonalromantikken på 1840-tallet, vart bondekulturen sett på som verdifull, og dermed også draktene deira. Folkedraktene vart ei populær motivkjelde for kunstnarar, og etter kvart uttrykte folk også si nasjonalkjensle ved å bruke desse draktene. Slik vart folkedraktene igjen aktuelle, men i ei anna form og med eit anna innhald.
Frå midten av 1800-tallet fekk dei også nemninga ”nasjonaldrakter”. Klede frå ulike delar av Noreg blei brukt som nasjonaldrakt, men Hardangerdrakta blei spesielt populær Rundt 1900 kom det reaksjonar på dette. Norskdomsrørsla, som ivra for det norske og som var i mot unionen med Sverige, ville gjenskape den gamle bondekulturen som var i ferd med å forsvinne. Dette var noko anna enn romantisk svermeri dei ville føre folkekulturen tilbake til bygdene i forbetra versjon.
Rutaliv og råndastakk har lange tradisjoner i Gudbransdalen. Drakten på bildet er fra slutten av 1700 tallet. 17 mai er barna sin dag.

Hulda Garborg trakk bunad og folkedrakt inn i politikken

Med Hulda Garborg i spissen blei folkedraktene eit viktig element i den kulturpolitiske kampen. Gamle folkedrakter vart tekne opp igjen, men det vart også laga nye som berre hadde element frå dei gamle folkedraktene i seg. Det er no folkedraktene vert ”bunader”: fest- og høgtidsdrakter som i større eller mindre grad er ei gjenopptaking av lokale folkedrakttradisjonar. Fram til første verdskrig var det gjerne nyleg avlagde plagg som vart tekne i bruk som bunad, eller var bakgrunn for bunadsarbeidet. Dette skulle snart endre seg, og bunadsomgrepet vart brukt om det meste som vart laga. Det er dette som seinare har vore blitt stridens eple i bunadsoga: Om bunadane helst skal føre bunad og folkedrakt tradisjonen vidare, eller om ei fritt komponert drakt er like god.
I dag er bunadane fest- og høgtidsplagg for folk over heile landet, som vert verdsett høgt av brukarane, uansett type og opphav.” (Faksimile fra: Bunad og Folkedraktrådet sin nettside)
17 mai tog i Gaupen.

Grunnen til at draktskikken med bunad og folkedrakt lever videre

Jeg skal ikke bestride oppfattingen som Bunad og Folkedraktrådet legger til grunn for den spesielle og særegne draktskikk vi i Norge setter så stor pris på. Opphavet til bunad og folkedrakt er en følge av utfartstangen til nordmenn fra midten av 1600 tallet frem til første halvdel av 1800 tallet. Dette er et forsøk på å forklare hvorfor denne særegne draktskikken har fortsatt å leve videre i flere hundre år etter at de ulike ”bunadstypene” gikk ut av bruk andre steder i Europa. Ser du nærmere på norske mannsbunader vil du se at denne draktskikken strekker seg over en periode fra midten av 1600 tallet og frem til 1880 tallet. Som følge av dette vil jeg se nærmere på et assortert utvalg av norske mannsbunader. Disse har etter min mening sitt opphav i militære og sivile uniformer fra samme periode.

Pyntet til fest. I Norge finnes det mange forskjellige Folkedrakter.

Mer om bunad og folkedrakt

eller sende en e-post til Henning.Kumle@BunadForMenn.no

Komplett bunad fra 38.000,-

Komplett bunad med jakke, bukse, vest, sølvknapper, mansjettknapper, halsnål, brodert linskjorte, strømper, hosebånd, silkesjerf, broderte bukseseler og bunadspose. Pris fra kr 38.000,- Det eneste du mangler er sko.


Vi kan fortsatt levere bunad til sommerbryllup i 2024

Ta kontakt nå slik at du har bunad om kort tid.

eller send en e-post til Henning.Kumle@BunadForMenn.no

Lån en bunad gratis

Bestiller du bunad hos oss, får du låne en av våre prøve bunader mens din bunad blir produsert av våre dyktige skreddere og sølvsmeder.

Vi tar ikke depositum ved bestilling av bunad, men tar betalt når du har fått bunaden og er fornøyd med resultatet

Bunad For Menn AS er best på pris, kvalitet og leveringstid.

Ta mål til bunad hjemme i din egen stue

Ta mål til bunad hjemme i din egen stue

Bor du utenfor det sentrale Østlandet kan du ta mål til bunaden hjemme i din egen stue. Ring Henning på 975 34 439 eller send e-post til Henning.Kumle@BunadForMenn.no for mer informasjon.

Besøk bunadsloftet

Besøk bunadsloftet på Farbergshagen gård i Gaupen, mellom Brumunddal og Moelv. Fra Oslo sentrum til Bunad For Menn på ny motorvei og fartsgrense 110 er kjøretiden 1 time 20 minutter.

Lytt til podkast og få tips, råd og historien bak bunaden

Lytt til podkast her eller bruk din favoritt podkast app.


SMART TIPS: Sjekk referansene før du handler

Når du skal handle bunad er det klokt å kontrollere referansene til de ulike leverandørene. Sjekk mer enn 200 anmeldelser som Bunad For Menn AS har fått her:

Henning er tilgjengelig alle dager fra 9 til 21 for en hyggelig uforpliktende bunadsprat. Ring Henning nå på 975 34 439 eller send en mail til Henning.Kumle@BunadForMenn.no.