Fanabunad er inspirert av offiserenes uniformen på Dansk Norske Orlogsfartøy under 1700 tallet

[wp_ad_camp_1]

 

 

Fanabunad er inspirert av offiserenes uniformen på Dansk Norske Orlogsfartøy under 1700 tallet

Dette er en bunad som bærer preg av at Fana bøndene har hatt tradisjon med å tjenestegjøre som offiserer i den Dansk Norske marinen. Dette er en bunad som inneholder alle de detaljer en militær uniform fra begynnelsen av 1800 tallet skal ha. Mannsbunad fra Fana med rød vest, svart jakke uten armer, frakk og knebukse. Bunaden bærer tydelig preg av å være en tidligere orlogs uniform.

Mannsbunad fra Fana med rød vest, svart jakke uten armer, frakk og knebukse. Bunaden bærer tydelig preg av å være en tidligere orlogs uniform.

Mannsbunad fra Fana med rød vest, svart jakke uten armer, frakk og knebukse. Bunaden bærer tydelig preg av å være en tidligere orlogs uniform.

Mannsbunad fra Fana med rød vest, svart jakke uten armer, frakk og knebukse. Bunaden bærer tydelig preg av å være en tidligere orlogs uniform.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Tjenestegjorde som offiserer på Danske Norske Orlogsfartøy

Grunnen til at denne bunaden er i bruk i Fana kan komme av at Fana bøndene hadde tradisjon for å tjenestegjøre som offiserer på Dansk Norske Orlogsfartøy. Buksen er utstyrt med et lokk foran. Dette er en detalj man finner på de fleste norske bunader som har opphav i uniformer før 1870 tallet. Hadde dette lokket vært beregnet til å gå på do med hadde det sittet bak på buksen og ikke foran. Det kan tenkes at denne luken foran på buksen, var en praktisk anordning for å gjøre det lettere å skjende fienden etter at slaget var vunnet. Det er et velkjent fenomen at seksuelle overgrep på fiendens kvinner har vært brukt opp gjennom historien for å spre frykt og terror. Lokket foran på buksen gjør det mulig for soldaten å utøve denne form for virksomhet, uten å trekke ned buksen. På denne måten ble soldaten mindre sårbar en hva som ville vært tilfelle om han hadde hatt buksen trukket ned på knærne.

 

 

[wp_ad_camp_3]

 

 

Jakke uten armer til mannsbunad fra Fana. Legg merke til broderiene på lommene. Disse broderiene har opphav i maretime dekorer.

Jakke uten armer til mannsbunad fra Fana. Legg merke til broderiene på lommene. Disse broderiene har opphav i maretime dekorer.

Jakke uten armer til mannsbunad fra Fana. Legg merke til broderiene på lommene. Disse broderiene har opphav i maretime dekorer.

Ikke en vest, men en jakke uten armer

Fanabunaden er utstyrt med hva mange betegner som to vester. Antagelig er det slik at den sorte vesten, som i dag brukes utenpå den røde vesten, ikke er noen vest, men en jakke uten armer. Denne jakken uten armer skiller seg fra vesten i at den kan knappes enten til høyre eller til venstre, og at det er ullstoff i ryggen, slik som i en jakke eller frakk. Den røde vesten er imidlertid laget slik en vest skal være, med bomull eller lin i ryggen og en spenne til å regulere vidden i ryggen med.
Rød vest og svart jakke uten armer til mannsbunad fra Fana.
Rød vest og svart jakke uten armer til mannsbunad fra Fana.

Ble uteglemt ved rekonstruksjon av de ulike bunadstypene

”Jakken uten armer” mangler alle de elementer en vest skal inneholde for å tilfredsstille kravene til funksjonalitet, og kan derfor ikke sees på som om det har vært en type ”utenpå vest”. Ved bruk av” jakken uten armer” under frakken, har soldaten hatt god beskyttelse mot kulde i dårlig vær. Dette er en type klesplagg som er godt dokumentert i tidligere militære uniformer og har vært i bruk under jakken på de fleste norske bunader. Når vi i dag ikke har tilsvarende jakke uten ermer i bruk på de fleste andre norske mannsbunader skyldes dette en så enkel ting som at den ermeløse jakken ble uteglemt ved rekonstruksjon av de ulike bunadstypene på begynnelsen av forrige århundre.
Knebukse til Fanabunad. Legg merke til dekorere på buksen med navigatør symbol på låret. Buksen har lokk foran med sølvknapper.
Knebukse til Fanabunad. Legg merke til dekorere på buksen med navigatør symbol på låret.
Buksen har lokk foran med sølvknapper.

Norges bank ble tuftet på sølvpenger fra bøndenenes tjeneste som leiesoldater

En annen detalj som er verdt å merke seg på Fanabunaden er knappen som går under navnet Holberg knappen i Bergen. Dette er opprinnelig en Theresa mynt som ble til på begynnelsen av1700 tallet, preget med motivet av Dronning Theresa av Østerrike. Det spesielle med denne mynten er at den ble brukt som betalingsenhet for blant annet leiesoldater rundt om i verden, helt til begynnelsen av 1900 tallet. Mynten inneholdt 830 promille sølv istedenfor 920 promille sølv som også kalles Sterling. Når Norge etablerte Norges Bank i 1816 innførte regjeringen en sølvskatt på jordeierne for å skaffe edelt metall til å dekke staten sitt behov for utsteding av et egent pengesystem. Den såkalte sølvskatten førte til at norske bønder leverte fra seg store mengder med Theresa daler og den nye statsbanken måtte innføre en egen sølvstandard på 830 promille sølv istedenfor 920 Sterling som andre land har som sin sølvstandard. Når norske bønder hadde liggende store mengder Theresa daler på kistebunnen gir dette god grunn til å hevde at mange av våre forfedre hadde tjenestegjort i leiehærer rundt om i Europa.

.

Summary
Fanabunad er inspirert av offiserenes uniformen på Dansk Norske Orlogsfartøy under 1700 tallet
Article Name
Fanabunad er inspirert av offiserenes uniformen på Dansk Norske Orlogsfartøy under 1700 tallet
Description
Dette er en bunad som bærer preg av at Fana bøndene har hatt tradisjon med å tjenestegjøre som offiserer i den Dansk Norske marinen. Dette er bunaden som inneholder alle detaljer.
Author