Østfold bunaden. De Norsk-Danske frihetskjempernes uniform

[wp_ad_camp_1]

 

 

Østfold bunaden. De Norsk-Danske frihetskjempernes uniform

Østfold bunaden – de Norsk-Danske frihetskjempernes uniform

Østfold bunaden – de Norsk-Danske frihetskjempernes uniform

 

 

Mannsbunaden fra Østfold er et godt eksempel på en bunad hvor de viktigste trekkene som kjennetegner en militær uniform er beholdt. Frakk, bukse og vest er av samme type som var i bruk på siste halvdel av 1600 tallet. Det er mange felles trekk her med uniformen til de såkalte Snapphanene, som spilte en viktig rolle i den Skånske krigen fra 1675-1679, også kjent som Gyldenløvefeiden.

 

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Gyldenløvefeiden og Skånske krigen

På denne tiden opererte friskytterkorps i de østdanske områdene som besto av Skåne, Blekinge og Halland. Dette var ikke noe nytt, lokale militser og friskyttere hadde kjempet mot svenskene, også i tidligere kriger. Svenskenes fremferd var usedvanlig brutal. Mange steder nektet svenskene å anerkjenne friskytterne som militære styrker og utsatte dem for brutale represalier. Den Dansk Norske siden i konflikten utøvet en langt mildere form for represalier ovenfor Svenskene sin bondemilits og friskyttere, også kjent som Frikårer.
Det finnes ulike definisjoner på Snapphaner. Det offisielle svenske syn på Snapphanene har i ettertid vært preget av at disse modige opprørerne var en gjeng med simple røvere og kriminelle, som var like fryktet blant lokalbefolkningen som de svenske soldatene selv. Denne type skille mellom friskyttere som hadde militære distinksjoner og Snapphane som neppe var mer enn opportunistiske røvere ifølge svenske historikere, faller på sin egen urimelighet. Dette er etter mitt syn et eksempel på politisk motivert historie skrivning. Krigføringen på 1600-tallet trengte mannskaper for å holde hærstyrkene ved like. Sivilbefolkningen måtte mer eller mindre frivillig avgi bidrag i form av matvarer, pengestøtte og materiell til hærstyrkene i sitt nærområde. Grensen mellom plyndring og frivillig tvang var derfor svært flytende. Den svenske krigsmakten benyttet brutale virkemidler i forsøket på å bekjempe Snapphanene, som under krigen var ansett som ulovlige stridende og opprørere mot det svenske styret. Henrettelse var oftest den eneste form for avstraffelse. Henging og halshogging var vanlige henrettelsesmetoder, men det ble også tatt i bruk mer ekstreme metoder som radbrekking, steile og hjul. Snapphaner kunne også bli grillet til de døde.

 

 

[wp_ad_camp_3]

 

 

Spidding på påle, grilling og radbrekking

Snapphanene var modige frihetskjemere som slåss mot Svenskene. Mannsbunaden fra Østfold er et godt eksempel på en bunad hvor de vikigste trekke som kjennetegner en millitær uniform er beholdt.

Snapphanene var modige frihetskjemere som slåss mot Svenskene. Mannsbunaden fra Østfold er et godt eksempel på en bunad hvor de vikigste trekke som kjennetegner en millitær uniform er beholdt.

 

 

Den form for henrettelse som forbindes mest med Snapphaner, var spidding på påle. Denne form for henrettelsesmetode var som regel ikke sanksjonert av overordnet myndighet og ble ofte utført av bondemilits og svenske soldater på egne initiativ. Vi vet lite om de norske Snapphaner i norsk krigshistorie. De som var nordmenn blant Snapphanene i Bohuslän Jemtland og Härjedalen ble raskt glemt etter at krigen var over. Fra Gyldenløvefeiden er det antydninger om at norske Snapphaner hadde vært i kamp med svenskene selv om deres kamp var mindre intens og mer basert på å gi indirekte assistanse til de norske styrkene i form av rekognosering og spionasje. Etter mitt syn er det mye som tyder på at nettopp befolkningen i de tidligere norske områdene av Sverige, har spilt en viktig rolle i kampen mot svenskene. Det er ingen tilfeldighet at Østfoldbunaden bærer preg av den draktskikk som var i bruk blant Snapphanene i opprøret som førte til et knusende nederlag for den norskættede befolkningen i Bohuslän. Befolkningen i dette området hadde vært under den svenske krone siden 1658.

Mannsbunaden fra er et godt eksempel på en bunad hvor de viktigste trekkene som kjennetegner en militær uniform er beholdt. Frakk, bukse og vest er av samme type som var i bruk på siste halvdel av 1600 tallet.

Mannsbunaden fra er et godt eksempel på en bunad hvor de viktigste trekkene som kjennetegner en militær uniform er beholdt. Frakk, bukse og vest er av samme type som var i bruk på siste halvdel av 1600 tallet.

 

 

Etnisk rensing i Sverige

Vi vet med sikkerhet at etter 1679 ble det, i de tidligere norske områdene av Sverige, iverksatt en systematisk etnisk forsvensking av befolkningen. Straffen for å ha støttet Danmark Norge i krigen mot Sverige var at den tidligere norske befolkningen i Sverige nå måtte gi avkall på alt som hadde med deres norske identitet å gjøre. I tillegg ble hver tiende bonde i Bohuslän henrettet til skrekk og advarsel mot nye opprør. Når Snapphanene sin uniform er bevart i mannsbunaden fra Østfold må dette ha en direkte sammenheng med at bøndene på begge sider av grensen, med tilhørighet i områdene Sverige hadde erobret 21 år tidligere, var en del av Snapphanene sin motstandsbevegelse. Historiene om Snapphanene som døde i kamp mot undertrykkelse og urettferdighet lever fortsatt videre i mannsbunaden fra Østfold, selv om disse tapre motstandsfolk sin skjebne har havnet i historiens glemmebok. Husk det er vinnerne av en krig som skriver historien. Svenskene har i ettertid hatt gode grunner til å skjule de grusomheter som ble påført den norskættede befolkningen i de tidligere norske områder av Sverige.
Historiene om Snapphanene som døde i kamp mot undertrykkelse og urettferdighet lever fortsatt videre i mannsbunaden fra Østfold, selv om disse tapre motstandsfolk sin skjebne har havnet i historiens glemmebok. Husk det er vinnerne av en krig som skriver historien. Svenskene har i ettertid hatt gode grunner til å skjule de grusomheter som ble påført den norskettede befolkningen i de tidligere norske områder av Sverige.

Historiene om Snapphanene som døde i kamp mot undertrykkelse og urettferdighet lever fortsatt videre i mannsbunaden fra Østfold, selv om disse tapre motstandsfolk sin skjebne har havnet i historiens glemmebok. Husk det er vinnerne av en krig som skriver historien. Svenskene har i ettertid hatt gode grunner til å skjule de grusomheter som ble påført den norskættede befolkningen i de tidligere norske områder av Sverige.

 

 

 

 

Summary
Østfold bunaden. De Norsk-Danske frihetskjempernes uniform
Article Name
Østfold bunaden. De Norsk-Danske frihetskjempernes uniform
Description
Mannsbunaden fra er et godt eksempel på en bunad hvor de viktigste trekkene som kjennetegner en militær uniform er beholdt. Frakk, bukse og vest er av samme type som var
Author