Henning Kumle pleier kulturlandskapet med hjorteavl

Faksimile fra Gudbrandsdølen Dagningen mandag 18. Juni 2007 om pleie av kulturlandskapet med hjorteavl
Faksimile fra Gudbrandsdølen Dagningen mandag 18. Juni 2007 om  pleie av kulturlandskapet med hjorteavl

Faksimile:
©  Gudbrandsdølen Dagningen Mandag 18. juni 2007
©   Harildstad [email protected] Mob/SMS: 911 31 816

Faksimile fra Gudbrandsdølen Dagningen mandag 18. Juni 2007 om pleie av kulturlandskapet med hjorteavl Gudbrandsdølen Dagningen 18 Juni 2007 mediaomtale av Bunad For Menn

Pleier kulturlandskapet med hjorteavl

Magert hjortkjøtt fra hjortoppdrettet til Henning Kumle

Hjorten trives best i åpne landskap. På Faberghagen gård har Henning Kumle gjennom hjorteavl satt kulturlandskapet tilbake slik det var ved forrige århundreskifte.

RINGSAKER:
– Vi pleier kulturlandskapet og setter landskapet tilbake til slik det var ved forrige århundreskiftet, sier Henning Kumle, som har brukt mange timer på å få fram et rikt artsmangfold på det aktuelle området hvor de nå skal avle hjort på garden Farberghagen i Gaupen.
–    Det er plantet til med gran her. Nå hogger vi og får tilbake løvtrær, eng og mangfold. Vi bygger også store dammer på området hvor hjorten går, sier Kumle, som har hovedfagsoppgave i antikt jordbruk, og synes det er morsomt at han nå kan bruke dette i praksis.
–    Vi hadde hele tiden tenkt å ha hjort her, og da våningsbygningen med gris brant ned bestemte vi oss for å drive med dyr ute. På denne måten er vi tradisjonsbærere av en 1000 år gammel tradisjon i Europa. I Norge har vi tradisjon for vilt. Norsk hjort er veldig spesiell og ekstremt god på smak og nordmenn har tradisjon for å kjøpe vilt, sier Kumle. De har investert stort i et foredlingsanlegg i underetasjen på bolighuset.
–    På den måten kan jeg få fortjenesten selv, sier Henning.
– De som driver med hjorteoppdrett er mennesker som prøver å gå egne veger uten å være en del av kooperativene. Vi skal foredle og lage det vi produserer selv. Vi har 164 mål, men jeg tror vi skal få mer ut av det enn en gård på 1.000 mål, sier Kumle.

De regner med å produsere rundt 120 hjort i året i løpet av to – tre år, og ser på hjorteavl som noe de skal holde på med lenge.
Per i dag har de 50 hjorter med kalvene.

Her tar hjortekalven sine første vaklende skritt beskytten av hinden. På Faberghagen gård har Henning Kumle mellom 100 og 200 hjorter.

Her tar hjortekalven sine første vaklende skritt beskytten av hinden. På Faberghagen gård har Henning Kumle mellom 100 og 200 hjorter.

–    Dette er en næring som gir muligheter. Jeg er opptatt av det førindustrielle jordbruket, hvor alle ressurser brukes. Kunnskapen virker jo, sier Kumle som ikke hadde gras nok i fjor, men tok i bruk den gamle lauvingsteknikken slik at hjorten fikk nok mat.
–    Gammel kunnskap er ikke dårligere enn den vi har i dag. Kanskje tvert imot. Jeg er veldig spent på hvordan dette utvikler seg, sier han
De har gjerdet inn cirka 150 mål som hjorten får gå på.
–    Dyra har mat, er beskyttet mot rovdyr og er trygge på folk, sier Kumle.
De har også investert i fjern varmeanlegg og solcellepanel og har planer om å sette opp en vindmølle.
– Vi er opptatt av en miljøvennlig profil, sier Kumle.
Han hevder at kulturlandskapene rundt gården og områdene rundt er et av de mest unike kulturlandskapene i Ringsaker. Tanken er at folk skal få lov til å oppleve både landskapet og hjorten på nært hold.

Bildetekster:

– Vi lager dammer slik at hjortene har vann og boltre seg i, sier Henning Kumle.

Det meste i produksjonsdelen er bekledd med marmorfliser som de selv har hentet fra Østen, slik som på toalettet i produksjonsavdelingen.

Du kan komme ganske tett innpå hjorten på Farbergshagen.

Slik ser varmeanlegget ut som skal forsyne både hus og produksjonsavdelingen med varme.

– Her skal vi foredle hjorten, sier Henning Kumle, og viser fram produksjonsrommet som de holder på å sette i stand.

Hjort er en viktig del av driften på Farbergshagen. I Europa er etterspørselen etter produkter av hjort langt større enn leverandørene kan betjene.

Hjort er en viktig del av driften på Farbergshagen. I Europa er etterspørselen etter produkter av hjort langt større enn leverandørene kan betjene.