herrebunad-unfirorm-folkedrakt

Uniform til bunad har vært prosessen for mange folkedrakter

Kategori

in

Uniform til bunad er forvandlingen som mange bunader har gått gjennom

Et eksempel på forvandlingen fra Uniform til bunad er at folk skaper sin egen identitet og tilfører draktskikken nye elementer. Slik gjenspeiles viktige symbolverdier for folk flest. Se bare på knappe mønstret som brukes i Telemark bunaden. Mønsteret symboliserer blomsten på opiumsvalmuen. Mønsteret er identisk med tilsvarende Filigran arbeider som fortsatt er i bruk hos Mong folket i Burma og Nord-Thailand.

Knappe mønstret som brukes i Telemark bunader et interessant eksempel på at folk skaper sin egen identitet. Folk tilfører draktskikken nye elementer som gjenspeiler viktige symbolverdier. Mønstrene på knappene til Telemarksbunaden symboliserer blomsten på opiumsvalmuen. Valmue mønstrene er identiske med tilsvarende Filigran arbeider som fortsatt er i bruk hos Mong folket i Myanmar og Nord-Thailand.

Telemarksbunadens opiumsvalmuer

Motene i Norge utvikler seg i tråd med tiden. Det som i utgangspunktet var uniformer går over til å bli folkedrakt for deretter å bli bunad. Folk skaper sin egen identitet og tilfører draktskikken mange nye elementer som gjenspeiler viktig symbolverdier for folk flest.
Et interessant eksempel er knappe mønstrene i Telemark bunaden. Mønsteret symboliserer blomsten på opiumsvalmuen. Mønsteret er identisk med Filigran arbeider som fortsatt er i bruk hos Mong folket i Myanmar og Nor Thailand. Hos Mong folket er det fortsatt tradisjon for at fattige utslitte bønder ute i provinsen røyker opium. Eldre i Mong folket trenger å lindre smertene i den nedslitte kroppen etter et liv med fysisk hardt arbeide under fattigslige kår. Mong folkets situasjon i dag er ikke så forskjellig fra hvordan folk flest hadde det i det før industrielle bondesamfunnet.

Opiumforbudet i 1852

I Norge kom det forbud mot å røyke opium i 1852. Dette førte til at det ble slutt på å nyte opium rundt om på vertshus i norske byer. Det er spennende at selv om opium ble forbudt levde symbolet på opium videre i norske folkedrakter. Eksemplene er mange på tilsvarende bruk av viktige symboler som gjenspeiles i Norske folkedrakter.

Skottehærens Tartan mønstre viser ferden fra uniform til bunad

Ser du nærmere på mønstre brukt i vester til mannsbunader fra Valdres, Østerdal og Gudbransdal vil man kunne gjenkjenne ulike skotske familier sine kilte mønstre. Disse kilte mønstrene kalles Tartan. Kilt mønstre er en viktig del av skotske kultur med røtter langt tilbake i historien. Ulike Tartarn mønstre finnes i norske folkedrakter. Dette gjenspeiler den status og ære det må ha vært å kunne vise samtiden at man hadde deltatt i motstanden mot skottene. Kampene som førte til at skottehæren på 300 mann ledet av Kaptein Georg Sinclair ble tilintetgjort sør for Otta i Gudbransdalen i 1612.
Ser du nærmere på mønstre brukt i vester til mannsbunader fra Valdres, Østerdal og Gudbransdal kan du gjenkjenne ulike skotske familier sine kilte mønstre. Disse kilte mønstrene kalles Tartan. Kilt mønstre er en viktig del av skotske kultur med røtter langt tilbake i historien. Ulike Tartarn mønstre finnes i norske folkedrakter. Dette gjenspeiler den status og ære det må ha vært å kunne vise samtiden at man hadde deltatt i motstanden mot skottene. Kampene som førte til at skottehæren på 300 mann ledet av Kaptein Georg Sinclair ble tilintetgjort sør for Otta i Gudbransdalen i 1612.

Skotske uniform mønstre i Norsk bunader

Ser man nærmere på mønstre brukt i vester til mannsbunader fra Valdres, Østerdal og Gudbrandsdalen kan du kjenne igjen kiltmønstre fra flere skotske familier. Kiltmønstrene kalles Tartan. I skots kultur er kilt mønstre en viktig med røtter langt tilbake i historien. Når ulike Tartarn mønstre finnes i norske folkedrakter forteller dette om den status og ære det må ha vært å kunne vise samtiden at man hadde deltatt i motstanden mot skottene. Kampene førte til at skottehæren på 300 mann ledet av Kaptein Georg Sinclair ble tilintetgjort sør for Otta i Gudbrandsdalen i 1612.

David mot Goliat og bønder mot svensker

Hendelsen vakte stor oppsikt ute i Europa. Den Dansk Norske kongen brukte historien om den frie stolte norske bonde sin seier over skottene til å skaffe penger for å kunne fortsette krigføringen mot svenskene. Bøndene ble sammenlignet med ”David sin kamp mot Goliat” som førte fram til at det gode seiret over det onde. Sannheten er at bondehærer var sammensatt av erfarne tidligere soldater med lang erfaring fra leiehærer rundt om i Europa. I motsetning til skottene hadde bondehæren god tid på seg til å forberede et bakhold. Forberedelser som tilintetgjorde mennene til Sinclair. Ingen av skottene fikk beholde livet etter møtet med den norske bondehæren.

Skotsk krigsbytte inspirerte prosessen fra uniform til bunad

Det må ha vært stor stas å kunne vise fram en vest laget av kiltstoffet til en fallen skotsk soldat. Det historiske slaget i 1612 mellom skotter og bønder viser hvordan prosessen kan være fra uniform til bunad. Historien til slekten var en viktig del av fortellertradisjonen i det gamle norske bondesamfunnet. Fortellingene om forfedrenes kamp mot skottehæren levde videre sammen med Tartan mønstrene fra de skotske soldatene sine kilter. Mønstre som fortsatt er i bruk i mannsbunader fra Valdres, Østerdalen og Gudbrandsdalen. Bunadene vesten brukes med tilhører en draktskikk fra begynnelsen av 1800 tallet. For meg vitner dette om at symbolverdien i en gjenstand kan leve videre selv om moter og tradisjoner endres over tid.

Lensmannsuniformer og Europas fashion kombineres i forvandlingen fra uniform til bunad

De norske bunadene strekker seg over en periode på minst 300 år. Bunaden representerer mange ulike former for klesdrakter og moter i Europas historie. Vi skal være stolte av å ha skapt en bunadstradisjon basert på ulike klesplagg hentet fra ulike perioder av vår felles Europeiske kulturarv.
De norske bunadene strekker seg over en periode på minst 300 år. Bunaden representerer mange ulike former for klesdrakter og moter i Europas historie. Vi skal være stolte av å ha skapt en bunadstradisjon basert på ulike klesplagg hentet fra ulike perioder av vår felles Europeiske kulturarv.

Det finnes norske bunader som har opprinnelse i senere tids by borger drakter og lensmannsuniformer fra siste del av 1800 tallet. Det er med andre ord grunnlag for å kunne hevde at de norske bunadene strekker seg over en periode på minst 300 år. Bunaden representerer mange ulike former for klesdrakter og moter i Europas historie. Hvorfor har vi akkurat her i Norge beholdt ulike klesdrakter fra forskjellige historiske epoker som nasjonaldrakter? Etter mitt syn har dette sammenheng med fremveksten av en egen norsk identitet utover på 1800 tallet. Slik ser vi hvordan uniformen til lensmannen har blitt med i prosessen fra uniform til bunad.

Egen Norsk identitet og løsrivelse fra Sverige

Resultatet av denne nasjonale bevisstgjøring ble som vi alle vet løsrivelse fra Sverige og opprettelsen av en egen selvstendig Norsk stat i 1905. I gledesrus over å ha vunnet vår frihet som en selvstendig nasjon vokste behovet for en egen identitet fram. Gamle klær ble funnet fram fra stabbur og loft og satt sammen til bunadene vi har kjær i dag. Det er ingen tvil om at disse folkedrakter som her ble skapt har vært med på å gi norske menn og kvinner en særegen nasjonal tilknytning. Denne nasjonalfølelsen er det viktig å ta vare på. Vi skal være stolte av å ha skapt en bunadstradisjon basert på ulike klesplagg hentet fra ulike perioder av vår felles Europeiske kulturarv. Mange bunader har sitt opphav i det militære og vært gjennom en prosess fra uniform til bunad.

eller sende en e-post til Henning.Kumle@BunadForMenn.no

Komplett bunad fra 38.000,-

Komplett bunad med jakke, bukse, vest, sølvknapper, mansjettknapper, halsnål, brodert linskjorte, strømper, hosebånd, silkesjerf, broderte bukseseler og bunadspose. Pris fra kr 38.000,- Det eneste du mangler er sko.


Vi kan fortsatt levere bunad til sommerbryllup i 2024

Ta kontakt nå slik at du har bunad om kort tid.

eller send en e-post til Henning.Kumle@BunadForMenn.no

Lån en bunad gratis

Bestiller du bunad hos oss, får du låne en av våre prøve bunader mens din bunad blir produsert av våre dyktige skreddere og sølvsmeder.

Vi tar ikke depositum ved bestilling av bunad, men tar betalt når du har fått bunaden og er fornøyd med resultatet

Bunad For Menn AS er best på pris, kvalitet og leveringstid.

Ta mål til bunad hjemme i din egen stue
Ta mål til bunad hjemme i din egen stue

Ta mål til bunad hjemme i din egen stue

Bor du utenfor det sentrale Østlandet kan du ta mål til bunaden hjemme i din egen stue. Ring Henning på 975 34 439 eller send e-post til Henning.Kumle@BunadForMenn.no for mer informasjon.

Besøk bunadsloftet

Besøk bunadsloftet på Farbergshagen gård i Gaupen, mellom Brumunddal og Moelv. Fra Oslo sentrum til Bunad For Menn på ny motorvei og fartsgrense 110 er kjøretiden 1 time 20 minutter.

Lytt til podkast og få tips, råd og historien bak bunaden

Lytt til podkast her eller bruk din favoritt podkast app.


SMART TIPS: Sjekk referansene før du handler

Når du skal handle bunad er det klokt å kontrollere referansene til de ulike leverandørene. Sjekk mer enn 200 anmeldelser som Bunad For Menn AS har fått her:

Ring Henning hos Bunad For Menn og slå av en hyggelig uforpliktende bunadsprat.
Henning er tilgjengelig alle dager fra 9 til 21 for en hyggelig uforpliktende bunadsprat. Ring Henning nå på 975 34 439 eller send en mail til Henning.Kumle@BunadForMenn.no.